Lokotech s.r.o

Firma Lokotech s.r.o. je mladá firma, ve které se především uplatňují zkušení odborníci s mnohaletou praxí v oboru. Její činnost se zaměřuje na efektivní využití a vytěžování techniky pro komunální služby tak, aby výsledek byl pro zákazníka velmi zajímavý, a to jak po stránce kvality odvedené práce, tak i po stránce ekonomické. Firma sama disponuje výrobní jednotkou, kde vyrábí a montuje pro sebe a pro své zákazníky zařízení podle konkrétních potřeb. Znalost komunální problematiky má tímto přímou vazbu na výrobu. Výrobky a dodávané komponenty dokáží lidé ve firmě Lokotech s.r.o. vyrobit a připravit tak, že uspokojí i zákazníky s nestandardními požadavky. Proto se na nás obracejí zákazníci tam, kde sériová výroba nemůže uspokojit jejich představy. I přes značnou variabilitu udržujeme svoji nabídku na velmi zajímavé cenové hladině.